طراحی ویلا تا 500 متر مربع​​​​​​​

موارد طراحی
طراحی نما
طراحی پلان
طراحی محوطه
طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی سازه
طراحی برق و تاسیسات
طراحی در شب
نقشه برداری با دوربین
موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما5/000/000
طراحی پلان1/000/000
طراحی محوطه8/000/000
طراحی دکوراسیون داخلی4/000/000
طراحی سازه3/000/000
برق و تاسیسات2/000/000

​پکیج اقتصادی
12/000/000 تومان

​پکیج برنزی
15/000/000 تومان

​پکیج نقره ای
16/000/000 تومان

​پکیج طلایی
20/000/000 تومان

موارد طراحی
طراحی نما
طراحی پلان
طراحی محوطه
طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی سازه
طراحی برق و تاسیسات
طراحی در شب
نقشه برداری با دوربین
موارد طراحی
طراحی نما
طراحی پلان
طراحی محوطه
طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی سازه
طراحی برق و تاسیسات
طراحی در شب
نقشه برداری با دوربین
موارد طراحی
طراحی نما
طراحی پلان
طراحی محوطه
طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی سازه
طراحی برق و تاسیسات
طراحی در شب
نقشه برداری با دوربین

قیمت های طراحی بصورت تکی

ثبت سفارش
ثبت سفارش
سبد خرید