طراحی دکوراسیون فروشگاه های تجاری

برای طراحی دکوراسیون فروشگاه های تجاری باید به متراژ فضای موجود،کاربری فروشگاه، نوع کالا،مقدار کالا، نوع ویترین و بسیاری فاکتورهای دیگر توجه کرد تا طرح نهایی در خور و شایسته فروشگاه مورد نظر باشد.
در فروشگاه های تجاری معمولا به دلیل محدودیت فضا استفاده مفید از فضای موجود بسیار حائز اهمیت است.قفسه بندی ها باید طوری باشد که ضمن حفظ زیبایی بیشترین مقدار کالا را بتوان در آنها جای داد.
ضمن اینکه از شلوغی و درنتیجه سردرگمی و گیجی مشتری جلوگیری شود.
در مورد ویترین های فروشگاههای تجاری ویترین ها را میتوان به سه دسته ویترین باز، ویترین نیمه باز، ویترین بسته تقسیم کرد.
برای طراحی فروشگاه های تجاری سبک های متفاوتی میتوان در نظر گرفت که بسته به شرایط و سلیقه کارفرما تعیین میشود.که هر سبک رنگبندی و طراحی مخصوص به خود را دارد و کلیه انتخاب ها باید بر مبنای سبک مورد نظر صورت بگیرد تا بتوان هویتی یگانه به فروشگاه بخشید.
در زیر به تعدادی از سبک های پرکاربرد در دکوراسیون فروشگاه های های تجاری اشاره میکنیم و در مورد هرکدام توضیحاتی ارائه مینماییم

سبد خرید