طراحی دکوراسیون داخلی مسکونی

نام مشتری: جناب آقای حسینی
تاریخ پروژه: آذر 1401
تکنولوژی استفاده شده: تری دی مکس-ویری- فتوشاپ

لوکیشن: مشهد-کاشانی
اهداف: طراحی کم هزینه و زیبا

در این پروژه یک ساختمان بسیار قدیمی در دو طبقه باید نوسازی میشد که در گام اول در نظر گرفتن بودجه کارفرما و در گام دوم زیبایی پروژه اهمیت داشت.از طرفی متراژ هر طبقه حدود 50 متر بود که خود یک چالش محسوب میشد.طراحی پلان داخلی و چیدمان هال،اتاق ها و سرویس های بهداشتی باید مجددا انجام میشد

سبد خرید