طراحی دکوراسیون داخلی مسکونی

نام مشتری: جناب آقای داوری
تاریخ پروژه: آذر 1401
تکنولوژی استفاده شده: تری دی مکس-ویری- فتوشاپ

لوکیشن: مشهد-هفت تیر
اهداف: طراحی زیبا شیک و کم هزینه

یکی از پروژه های دکوراسیون داخلی گروه بوم چین که ابتدا طراحی و سپس تحت نظارت گروه بوم چین اجرا شد.طبق نظر سنجی و جلساتی که ابتدای کار با کارفرمای محترم داشتیم سلیقه و سبک مورد نظر برای دکوراسیون داخلی ایشان انتخاب شد و شپش با توجه به بودجه کافرما طراحی هال و اتاق ها انجام گرفت که طی دو ویرایش به نتیجه نهایی و مورد پسند کارفرما رسیدیم.

سبد خرید