نام مشتری: جناب آقای قدردان
تاریخ پروژه: مهر 1402
تکنولوژی استفاده شده: تری دی مکس-ویری- فتوشاپ
متراژ:30متر مربع

لوکیشن: مشهد-جاده شاندیز
اهداف:تبدیل پیاده رو به فضای بیرون بر کافی شاپ

طراحی فضای بیرون بر کافی شاپ - مشهد

سبد خرید