نام مشتری: جناب آقای خضر آبادی
تاریخ پروژه: شهریور 1402
تکنولوژی استفاده شده: تری دی مکس-ویری- فتوشاپ
متراژ:80متر مربع

لوکیشن: مشهد-فرامرز عباسی
اهداف:ایجاد فضای نشیمن در حیاط جلوی رستوران

طراحی محوطه رستوران ضیافت نور - مشهد

سبد خرید