نام مشتری: جناب آقای عزیزیان
تاریخ پروژه: ابان 1402
تکنولوژی استفاده شده: تری دی مکس-ویری- فتوشاپ
متراژ:150متر مربع

لوکیشن: مشهد-بلوار پیروزی
اهداف: جانمایی یخچال ها و قفسه ها و طراحی دکوراسیون داخلی ساده و شیک با استفاده از وضعیت موجود

طراحی دکوراسیون داخلی فروشگاه پروتئین جناب عزیزیان-مشهد

سبد خرید