طراحی ویلا مدرن مشهد

نام مشتری: جناب آقای اسدی
تاریخ پروژه: فروردینماه 1402
تکنولوژی استفاده شده: تری دی مکس -لومیون- فتوشاپ- اتوکد

لوکیشن: مشهد گلبهار 
اهداف: طراحی محوطه و نمای متناسب با وضعیت موجود

این ویلا تا مرحله سفت کاری پیش رفته بود اما برای نما طراحی خاصی موجود نبود ضمن اینکه سقف ساختمان بصورت سقف سبک اجرا شده بود و میبایست یک طراحی کلاسیک متناسب با دیوار های محوطه که به سبک کلاسیک اجرا شده بود طراحی میشد.
همچنین محوطه ویلا یک قناصی و عدم قرینگی در دیوارهای اطراف داشت که برای ما طراحی یک چالش محسوب میشد.
​​​​​​​طراحی نما و محوطه ویلا بصورت کامل انجام و تحویل کارفرمای محترم و مهندس مربوطه شد

سبد خرید