طراحی ویلا مشهد

نام مشتری: جناب آقای سعادتی
تاریخ پروژه: 1399
تکنولوژی استفاده شده: تری دی مکس -لومیون- فتوشاپ- اتوکد

لوکیشن: مشهد 
اهداف: طراحی بر اساس وضع موجود

این زمین به مساحت 900 مترمربع بود ساختمان ویلا از قبل ساخته شده بود و محل استخر نیز گود برداری انجام شده بود.لذا باید بر اساس وضع موجود طراحی انجام میگرفت.یک طراحی با استفاده از خطوط منحنی و ایجاد یک مسیر پیاده جذاب که اطراف آنرا باغچه های مملو از گیاهان زینتی و نهال های میوه پوشانده است.

سبد خرید