طراحی سطح A (​​​​​​​پیشرفته)

مشخصهقیمت(تومان)
یک خواب و کمتر(تا 80 متر مربع)7/000/000
دوخواب(80-130 متر مربع)8/500/000
سه خواب(120 - 180 متر مربع)10/000/000
چهار خواب 12/000/000
بیشتر از چهار خوابتوافقی

تعرفه طراحی دکوراسیون داخلی منزل مسکونی-سطح A

ثبت سفارش
مشخصهقیمت(تومان)
کوچک ( 5 تا 10 متر)5/000/000
متوسط(10 تا 20 متر)6/500/000
نسبتا بزرگ(20 تا 50 متر)8/000/000
بزرگ (50-120 متر)9/000/000
فروشگاهی(بالای 120 متر)توافقی

تعرفه طراحی دکوراسیون تجاری و اداری -سطح A

تعرفه طراحی حیاط و محوطه ویلا و فضای سبز-سطح A

مشخصهقیمت(تومان)
تا 300 متر مربع6/000/000
300 تا 500 متر مربعمتری 20 هزار تومان
500 تا 700 متر مربعمتری 20 هزار تومان
700 تا 900 متر مربعمتری 20 هزار تومان
900 تا 1300 متر مربعمتری 20 هزار تومان
1300 تا 1500 متر مربعمتری 20 هزار تومان
1500 تا 2000 متر مربعمتری 20 هزار تومان
2000 متر مربع به بالاتوافقی

تعرفه طراحی نقشه های دوبعدی ویلا

مشخصهقیمت(تومان)
نقشه دو بعدی پلان معماری ویلا2/000/0000
نقشه سازه ساختمان ویلا4/500/000
نقشه برق ساختمان ویلا3/500/000
نقشه مکانیک ساختمان ویلا(تاسیاست تهویه و آب فاضلاب)3/000/000
مشخصهقیمت(تومان)
یک طبقه (ویلایی)6/000/000
دو طبقه7/500/000
سه طبقه8/000/000
چهار طبقه8/500/000
پنج و شش طبقه9/000/000
بالای شش طبقهتوافقی

تعرفه طراحی نمای ساختمان-سطح A

سبد خرید