نام پروژه مورد نظر

 شهر غذا

نام مشتری: جناب آقای عباس زاده
تاریخ پروژه: شهریور 1402
تکنولوژی استفاده شده: تری دی مکس -لومیون- فتوشاپ- اتوکد

لوکیشن: مشهد -کوثر
اهداف: غرفه به تعداد مشخص استفاده بهینه از فضا-رعایت سیرکولاسیون

​این بنا به درخواست کارفرمای محترم میبایست در یک فضا با وسعت حدودی 5000 متر مربع تعداد 12 غرفه طراحی میشد بگونه ای که مابین غرفه ها فضای کافی برای نشستن و صرف غذا برای مشتری موجود باشد.همچنین طراحی میبایست طوری انجام میشد که از تمام فضا استفاده کاربردی میشد و در عین حال از سبزی و زیبایی خاصی هم بهره مند باشد.مسیر های رفت و آمد و سیرکولاسیون بهینه  انسان و ماشین نیز در این طراحی باید دیده میشد.طراحی توسط گروه معماری بوم چین انجام و تحویل کارفرمای محترم گردید

سبد خرید