طراحی سطح C (​​​​​​​آنلاین)

مشخصهقیمت(تومان)
یک خواب و کمتر(تا 80 متر مربع)3/500/000
دوخواب(80-130 متر مربع)4/000/000
سه خواب(120 - 180 متر مربع)5/000/000
چهار خواب 6/000/000
بیشتر از چهار خوابتوافقی

تعرفه طراحی دکوراسیون داخلی منزل مسکونی-سطح C

ثبت سفارش
مشخصهقیمت(تومان)
کوچک ( 5 تا 10 متر)2/500/000
متوسط(10 تا 20 متر)3/500/000
نسبتا بزرگ(20 تا 50 متر)4/500/000
بزرگ (50-120 متر)5/000/000
فروشگاهی(بالای 120 متر)توافقی

تعرفه طراحی دکوراسیون تجاری و اداری-سطح C

تعرفه طراحی حیاط و محوطه ویلا و فضای سبز-سطح C

مشخصهقیمت(تومان)
تا 300 متر مربع3/000/000
300 تا 500 متر مربع3/500/000
500 تا 700 متر مربع4/000/000
700 تا 900 متر مربع5/000/000
900 تا 1300 متر مربع6/000/000
1300 تا 1500 متر مربع6/500/000
1500 تا 2000 متر مربع7/000/000
2000 متر مربع به بالاتوافقی

تعرفه طراحی نقشه های دوبعدی ویلا

مشخصهقیمت(تومان)
نقشه دو بعدی پلان معماری ویلا2/000/0000
نقشه سازه ساختمان ویلا4/500/000
نقشه برق ساختمان ویلا3/500/000
نقشه مکانیک ساختمان ویلا(تاسیاست تهویه و آب فاضلاب)3/000/000
مشخصهقیمت(تومان)
یک طبقه (ویلایی)3/500/000
دو طبقه4/000/000
سه طبقه4/500/000
چهار طبقه5/000/000
پنج و شش طبقه5/500/000
بالای شش طبقهتوافقی

تعرفه طراحی نمای ساختمان-سطح C

سبد خرید