طراحی ویلا  1500 تا 2000 متر مربع​​​​​​​

موارد طراحی
طراحی نما
طراحی پلان
طراحی محوطه
طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی سازه
طراحی برق و تاسیسات
طراحی در شب
نقشه برداری با دوربین
موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما6/000/000
طراحی پلان2/000/000
طراحی محوطه30/000/000
طراحی دکوراسیون داخلی10/000/000
طراحی سازه5/000/000
برق و تاسیسات4/000/000

​پکیج اقتصادی
34/000/000 تومان

​پکیج برنزی
39/000/000 تومان

​پکیج نقره ای
44/000/000 تومان

​پکیج طلایی
50/000/000 تومان

موارد طراحی
طراحی نما
طراحی پلان
طراحی محوطه
طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی سازه
طراحی برق و تاسیسات
طراحی در شب
نقشه برداری با دوربین
موارد طراحی
طراحی نما
طراحی پلان
طراحی محوطه
طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی سازه
طراحی برق و تاسیسات
طراحی در شب
نقشه برداری با دوربین
موارد طراحی
طراحی نما
طراحی پلان
طراحی محوطه
طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی سازه
طراحی برق و تاسیسات
طراحی در شب
نقشه برداری با دوربین

قیمت های طراحی بصورت تکی

ثبت سفارش
ثبت سفارش
سبد خرید