طراحی ویلا  900 تا 1500 متر مربع​​​​​​​

موارد طراحی
طراحی نما
طراحی پلان
طراحی محوطه
طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی سازه
طراحی برق و تاسیسات
طراحی در شب
نقشه برداری با دوربین
موارد طراحیقیمت(تومان)
طراحی نما5/500/000
طراحی پلان1/500/000
طراحی محوطه20/000/000
طراحی دکوراسیون داخلی8/000/000
طراحی سازه4/000/000
برق و تاسیسات3/500/000

​پکیج اقتصادی
25/000/000 تومان

​پکیج برنزی
28/000/000 تومان

​پکیج نقره ای
31/000/000 تومان

​پکیج طلایی
38/000/000 تومان

موارد طراحی
طراحی نما
طراحی پلان
طراحی محوطه
طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی سازه
طراحی برق و تاسیسات
طراحی در شب
نقشه برداری با دوربین
موارد طراحی
طراحی نما
طراحی پلان
طراحی محوطه
طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی سازه
طراحی برق و تاسیسات
طراحی در شب
نقشه برداری با دوربین
موارد طراحی
طراحی نما
طراحی پلان
طراحی محوطه
طراحی دکوراسیون داخلی
طراحی سازه
طراحی برق و تاسیسات
طراحی در شب
نقشه برداری با دوربین

قیمت های طراحی بصورت تکی

ثبت سفارش
ثبت سفارش
سبد خرید