طراحی سوییت 12 متری

هنگامی که یک تصویر واضح از دکوراسیون خانه خود در ذهن دارید و مشخص میکنید که چه چیزهایی را باید شامل شود ممکن است با مشکل کمبود فضا برخورد کنید.این خانه 12 متری بهترین مثال برای چنین مواردی میباشد.با بومچین همراه باشید

طراحی منزل کوچک

 

دکوراسیون اتاق 12 متری متری زیر یک چالش برای زوج جوان ویولونیست بود که میخواستد آن را تبدیل به یک فضا برای زندگی کنند.این فضا برای تبدیل شدن به هر چیزی کوچک بنظر میرسید.

طراحی منزل کوچک

طراحی منزل کوچکاین فضا آنقدر کوچک بود که نمیتوانست به چند فضای جداگانه تقسیم شود.بنظر میرسید که آشپزخانه،حمام و نشیمن در آن جای نمیگیرد اما برای هر مشکلی راه حلی وجود دارد.در این خانه کوچک حمام در پشت یک صفحه مخفی شد و روشویی پشت یک صفحه مشبک قرار گرفت که به زیبایی و صمیمیت فضا افزود و همچنین اجازه میدهد که یعنوان بخشی از کل فضا محسوب شود.آشپزخانه کوچک در نظر گرفته شده است و در عین حال فضا برای کابینت ، مایکروفر و قفسه بندی وجود دارد.

طراحی منزل کوچکطراحی منزل کوچکطراحی منزل کوچکطراحی منزل کوچکطراحی منزل کوچکطراحی منزل کوچکطراحی منزل کوچکطراحی منزل کوچکطراحی منزل کوچک