نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

رنگ ها جز جدایی ناپذیر زندگی ما هستند و به هر جایی که مینگریم آنها را میبینیم.از رنگ  لباس و ماشین و کفشمان گرفته تا رنگ پوست و موی و چشم افراد همگی نشان دهنده و نمایانگر ویژگی هایی هستند.در بسیاری از کارها و انتخاب هایمان به نوعی درگیر با انتخاب رنگ هستیم. از آنجا که هر رنگ ویژگی های خاص خود را  دارد بهتر است تا با خصوصیات آنها بیشتر آشنا شویم تا در بیشتر از نیمی از انتخاب هایمان موفق ترعمل کنید.

انتخاب رنگ ها در دکوراسیون و لوازم منزل نیز از جمله موارد مهمی است که ذهن بسیاری را درگیر میکند و گاهی باعث ساعت ها یا روزها سردرگمی میشود و تصمیم گیریمان را با مشکل مواجه میکند. با بومچین همراه باشید تا اطلاعات مفیدی در این مورد را با شما در میان بگذاریم.

 

به طور کلی سه رنگ اصلی وجود دارد شامل رنگ های زرد،آبی و قرمز. از ترکیب آنها با یکدیگر سه رنگ فرعی دیگر بوجود می آید.همینطور از ترکیب رنگ های اصلی با رنگ های فرعی کنارشان نیز 6 رنگ دیگر بوجود میآید که در مجموع دوازده رنگ داریم.

 

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

در یک تقسیم بندی رنگ ها به دو دسته رنگ های گرم و سرد تقسیم میشوند.

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

رنگ های گرم شامل رنگ های قرمز، نارنجی، زرد و خانواده آنها میباشند و استفاده از آنها در دکوراسیون محیط را صمیمی ، با انرژی و با حرارت نشان میدهد و به محیط پویایی و سرزندگی میبخشند.

رنگ های سرد شامل رنگ های سبز،آبی،بنفش و خانواده آنها میشود که استفاده از آنها در دکوراسیون حس سکون و آرامش را به فضا میبخشد و باعث بزرگ تر نشان دادن فضا میشود.

همانطور که گفتیم هر رنگ خصوصیاتی دارد که برای آشنایی با خصوصیات هر رنگ میتوانید مطالعاتی در این خصوص داشته باشید.

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 

باید به این نکته دقت شود که استفاده از رنگ های گرم در محیط های کوچک احساس تنگی و خفگی و استفاده از رنگهای سرد در محیط های بزرگ موجب احساس سردی و خالی بودن یا نیمه تمام بودن را القا خواهد کرد.

برای اینکه یک انتخاب رنگ درست واصولی در محیط  خود داشته باشید باید با روش های آن تا حدودی آشنا باشید.رنگ ها را در دکوراسیون و چیدمان منزل میتوان بر اساس الگوهای متفاوتی انتخاب کرد که در زیر به آنها اشاره میکنیم.

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 

 

رنگ های واقع در دو سر قطر دایره را رنگ مکمل میگویند.استفاده از این الگو در دکوراسیون بسیاری اوقات خوب جواب میدهد.باید یکی از این رنگ ها را بعنوان رنگ غالب و دیگری را بعنوان رنگ مکمل استفاده کنید.رنگ غالب حدود 60 درصد فضا را پوشش میدهد.اگر محیط دارای نور زیاد باشد رنگ سرد را بعنوان رنگ مکمل و اگر دارای نور کم بااشد رنگ گرم را بعنوان رنگ مکل استفاده کنبید.

 

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 

 

برای هماهنگ کردن محیط و اینکه رنگ ها در طولانی مدت باعث خستگی چشم نشود میتوانید از رنگ های خنثی(سفید،خاکستری) استفاده کنید.میتوانید این رنگ ها را برای فضاهای ارتباطی مانند سالن ها،راهروها و ... درنظر بگیرید.

 

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 

استفاده از الگوی رنگ های مکمل دو طیفی:

در این الگو از یک رنگ اصلی به همراه دو رنگ مجاورش بعنوان رنگ مکمل استفاده میشود.این الگو برای کسانی است که جسارت استفاده از رنگ های مکمل را ندارند.در این الگو نیازی به استفاده از رنگ های خنثی نمیباشد.

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 

استفاده از الگوی رنگ های مجاور:

استفاده از سه رنگ کنار هم که شامل دو رنگ اصلی و یک رنگ فرعی میباشد.

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 

 

استفاده از الگوی مثلث متساوی الاضلاع:

این الگو با انتخاب سه رنگ از روی دایره رنگ به فاصله مساوی از هم حاصل میشود.بهترین مثال برای این مورد سه رنگ زرد،آبی،قرمز یا بنفش،سبزو نارنجی میباشد که اگر درست استفاده شوند بسیار چشمگیر خواهند بود.سعی کنید از ترکیب این رنگ ها در اتاق کودک نیز استفاده کنید.

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 

استفاده از الگوی مستطیل:

استفاده از 4 رنگ که دوبه دو با هم مکمل هستند،در این الگو سعی کنید که به نسبت مساوی از آنها بر روی دیوارها و سایل منزل استفاده کنید.

 

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 

استفاده از درجات مختلف رنگی:

این الگو به دایره رنگ وابسته نیست و شما میتوانید از ترکیب یک رنگ با رنگ خاکستری درجات مختلفی از آن را بسازید و بعد اقدام به رنگ آمیزی محیط خود کنید.

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 

 

استفاده از رنگهای کنار یکدیگر:

میتوانید برای انتخاب رنگبندی از رنگ های مجاور یکدیگر و نزدیک به هم استفاده کنید تا هارمونی زیبایی را در فضا بوجود بیاورید.این رنگ ها برای فضای غیر رسمی و آرامبخش استفاده میشود و موجب عدم خستگی و دلزدگی میباشد.این الگو مناسب اتاق های خواب یا نشمیمن میباشد.

 

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی

 

 نکات استفاده از رنگ ها در دکوراسیون داخلی